Vlaamse regering presenteert Masterplan Bivakplaatsen

Vlaamse regering presenteert Masterplan Bivakplaatsen

De Vlaamse ministers Sven Gatz (Open Vld), Joke Schauvliege (CD&V) en Ben Weyts (N-VA) hebben tijdens een kampbezoek in Bonheiden het nieuwe Masterplan Bivakplaatsen voorgesteld. Het plan moet de regels en procedures om zomerkampen te organiseren vereenvoudigen en het tekort aan kamp- en bivakplaatsen en tenten aanpakken – een grote bezorgdheid van de jeugdsector. Lokale overheden worden gesensibiliseerd, er wordt geïnvesteerd in nieuwe tenten en uitleensystemen en allerhande nuttige info rond kampeer- en verblijfsmogelijkheden wordt gebundeld. Elk jaar nemen naar schatting 125.000 Vlaamse kinderen en jongeren deel aan een zomerkamp, begeleid door 21.000 leiders. In totaal vinden er 5.300 kampen plaats, vooral internaatkampen en voor driekwart in het binnenland georganiseerd. Het gaat zowel om de klassieke kampen van jeugdbewegingen als taalkampen, sportkampen en zomerkampen van mutualiteiten. De jeugdbewegingen trokken enkele weken geleden nog aan de alarmbel omdat een twintigtal lokale groepen geen tenten vond voor het zomerkamp, er steeds minder betaalbare grote kampeerplekken zijn en er een wildgroei zou zijn aan beperkende gemeentelijke reglementen rond bijvoorbeeld kampvuren.

Het Masterplan Bivakplaatsen moet op een aantal vlakken een stap in de goede richting betekenen. Vlaanderen zal onder meer gemeenten aanmoedigen om het onthaalbeleid voor op hun grondgebied kamperende jeugdgroepen te verbeteren, meer mogelijkheden bieden voor de inrichting van speelzones in bossen, weiden voor jeugdkampen vrijstellen van een vergunningsplicht, investeren in nieuw materiaal en een overzicht opstellen van beschikbare kamp- en bivakplaatsen.

“We willen er toe bijdragen dat leiders en leidsters zich voornamelijk kunnen bezighouden met het organiseren van leuke kampactiviteiten om kinderen en jongeren een onvergetelijk kamp te bezorgen”, zegt Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.
De concrete uitwerking van het plan zal gebeuren door de Taskforce Jeugdverblijven, een werkgroep waarin de Vlaamse overheid en de jeugdsector vertegenwoordigd zijn.

bron: Belga