Resolutie Vlaams Parlement vraagt actieplan tegen plastic zwerfvuil in zee

Resolutie Vlaams Parlement vraagt actieplan tegen plastic zwerfvuil in zee

In een voorstel van resolutie, ondertekent door sp.a, Groen en de drie meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld, vraagt de Vlaamse regering om een actieplan tegen plasticvervuiling te uit te werken. “De vervuiling van onze oceanen en stranden is na de klimaatverandering één van de grootste milieuproblemen van onze tijd”, zegt initiatiefnemer Steve Vandenberghe (sp.a). “Ik ben heel tevreden dat alle partijen bereid zijn de politieke spelletjes te overstijgen en aan hetzelfde zeel willen trekken om dat probleem aan te pakken.” Bij opruimacties aan de kust wordt tot 50 kilogram plastic afval per kilometer strand opgehaald. Kleine plasticdeeltjes, die vanzelfsprekend ook in de zee aanwezig zijn, komen via de vis die we eten ook in de menselijke voedselketen terecht.
In de resolutie vraagt het parlement de Vlaamse regering een actieplan uit te werken om de plasticvervuiling tegen te gaan, met concrete doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. De regering dient ook een sensibiliserend beleid te voeren rond de impact van microplastics en plastics op het leefmilieu en te onderzoeken hoe microplastics in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water kunnen worden gefilterd.
Voorts wil het parlement dat de regering samenwerkt met scheepvaartsector om de vervuiling door scheepsafval terug te dringen, en partnerschappen aangaat om het zwerfvuil aan te pakken. De regering dient ook het opruimen van het strandafval te ondersteunen, en in te zetten op onderzoek en milieu-educatie.

bron: Belga