Francken wil geen leefloon meer voor EU-burgers

Francken wil geen leefloon meer voor EU-burgers

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil EU-burgers geen toegang meer geven tot het leefloon. Hij wil zo vermijden dat er sprake kan zijn van misbruik. Coalitiepartner CD&V vindt echter dat geval per geval geoordeeld moet worden en waarschuwt dat de Europese regels hoe dan ook anders beslissen. België trok vorig jaar de verblijfsvergunning in van 1.702 EU-burgers omdat ze een “onredelijke belasting” vormden voor onze sociale zekerheid, zo kondigde Francken vanmorgen aan in Het Laatste Nieuws. In 2014 waren dat er nog 2.042, dit jaar staat de teller na zes maanden op 720.

De Belgische regels zijn onder de vorige regering nog aangescherpt. Wil een Europeaan langer dan drie maanden in België blijven, dan moet hij werken, bewijzen dat hij kans maakt op reëel werk of over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Er is sprake van een onredelijke belasting op de Belgische sociale zekerheid indien iemand drie opeenvolgende maanden leefloon krijgt en nog geen drie jaar in het land is.

Francken wil het systeem nu omgooien. “Wij zijn voorstander van een preventieve aanpak. Aangezien EU-burgers die een leefloon eisen per definitie niet meer voldoen aan hun voorwaarden tot verblijf, zou het nuttig zijn om EU-burgers automatisch geen toegang tot leefloon meer te bieden”, klinkt het op zijn kabinet.

Volgens CD&V kan dat echter niet. “In een eengemaakte markt met vrij verkeer van werknemers hebben zij dezelfde rechten, dus je kan dat niet automatisch schrappen. De Europese regels zeggen ook niet dat er geen enkele belasting mag zijn op de sociale zekerheid”, reageert Kamerlid Nahima Lanjri.

De christendemocrate vindt bovendien dat dossiers sowieso steeds geval per geval bekeken moeten worden. “Het kan toch niet dat men zou zeggen: ‘je mag wel komen werken, maar bij de minste tegenslag zetten we je de grens over’. De situatie kan erg verschillend zijn naargelang de betrokkene.”

Lanjri merkt tot slot op dat het leefloon allerminst vrijblijvend is. “Je moet behoeftig én werkwillend zijn. Het parlement stemt trouwens vandaag nog over de nieuwe geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie voor alle leefloners.”

bron: Belga