Francken botst op weerstand met eigen lijst ‘veilige landen’

Francken botst op weerstand met eigen lijst 'veilige landen'

Moeten Tunesië, Georgië en Senegal beschouwd worden als veilige landen, zodat asielaanvragen versneld kunnen worden afgehandeld? Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen denkt van niet, bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) vindt naar verluidt van wel. Het ontbreekt Francken voorlopig echter aan steun binnen de regering om de adviezen naast zich neer te leggen. De kwestie zit al wekenlang geblokkeerd in interkabinettenwerkgroepen, bevestigen betrokkenen. “Het zou dan ook de allereerste keer zijn dat een regering zou voorstellen om af te wijken van een onafhankelijk expertenadvies van het CGVS”, zo valt te horen in regeringskringen. “Als je daarmee begint, glijd je af naar volledig politieke beslissingen over de vraag of landen veilig zijn”, klinkt het elders. “Het commissariaat-generaal stelt onafhankelijk adviezen op en moet uiteindelijk toch oordelen over de erkenning of het recht op bescherming.”

De lijst met veilige landen van herkomst wordt normaal minstens één keer per jaar herbekeken. De laatste update gebeurde met het koninklijk besluit van 24 april 2015. Het erkent Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India als veilige landen.

Vorig jaar hoopte Francken ook al ruimer te kunnen werken. Naast Tunesië, Georgië en Senegal mikte hij toen ook op Armenië, Moldavië en Kameroen, maar dat zag het commissariaat-generaal niet zitten. Francken besloot zich toen neer te leggen bij de adviezen van het CGVS. Dit jaar verwachten insiders dat hij de kwestie toch op de ministerraad zou brengen, mogelijk volgende week nog. Het kabinet-Francken was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Ter herinnering: via de lijst van veilige landen kan op zeer korte termijn beslist worden om asielaanvragen niet in overweging te nemen. De betrokken asielzoekers kunnen wel in beroep gaan, maar moeten dan zelf duidelijk kunnen aantonen dat ze in eigen land niet veilig zijn. Bij de beoordeling van de landen houdt het CGVS onder meer rekening met de algemene politieke situatie, de toestand van de rechtsstaat en de mogelijkheid om bescherming te krijgen tegen daden van vervolging of slechte behandelingen.

bron: Belga