Vlaamse ziekenhuizen scoren goed op vlak van zorg en patiëntenveiligheid

Vlaamse ziekenhuizen scoren goed op vlak van zorg en patiëntenveiligheid

De Vlaamse ziekenhuizen scoren goed op het vlak van zorg en patiëntenveiligheid. Dat blijkt uit een nieuwe inspectieronde van de Zorginspectie. Op een aantal vlakken zoals handhygiëne is er duidelijke verbetering tegenover een eerdere inspectie uit 2013. Hier en daar zijn er nog wel rode of oranje knipperlichten, dat zijn situaties waarbij er risico is voor de patiëntenveiligheid. Het gaat dan vooral over de permanenties op de spoeddiensten en intensieve zorgen. Maar van de 29 vastgestelde knipperlichten, waren er bij een tweede onaangekondigde controle 28 weggewerkt. Na een eerdere grote inspectie over het chirurgische traject in 2013, werden in 2015 opnieuw alle Vlaamse ziekenhuizen onder de loep genomen en dan specifiek op het internistisch traject (o.a. spoedgevallendienstenen en intensieve zorgen). Uit de resultaten blijkt dat de Vlaamse ziekenhuizen goed scoren. Op enkele vlakken die ook in 2013 al onderzocht werden, zijn bovendien nog verbeteringen merkbaar. Zo was in 2013 nog 9 procent niet in orde op het vlak van handhygiëne. Bij de nieuwe inspectie is dat aantal gedaald tot minder dan 5 procent. Die handhygiëne is belangrijk in het vermijden van het verspreiden van infecties.

Op enkele vlakken kan het nog steeds beter. Zo zijn bijvoorbeeld de medicatieschema’s niet altijd in orde en kan het hier en daar beter met informatiedoorstroming naar de patiënt. Voor sommige tekorten zijn er rode of oranje ‘knipperlichten’ afgegaan. Dat zijn situaties waarbij er een ernstig risico is voor de patiënt.

In totaal gingen er 29 rode knipperlichten af en zes dubbele oranje knipperlichten die aanleiding gaven tot een hercontrole. Van de 29 rode knipperlichten gingen er 20 over de permanenties in de spoeddiensten en diensten voor intensieve zorg. Zo ging er bijvoorbeeld twee keer een rood knipperlicht af omdat er op de intensieve zorg niet binnen de 15 minuten een intensivist aanwezig kon zijn.

Van de 29 knipperlichten bleken er na een onaangekondigde hercontrole 28 weggewerkt. Enkel op 1 campus bleef er een hardnekkig knelpunt op vlak van verpleegkundige permanentie op de spoed.

Het beleidsrapport en de inspectierapporten zijn terug te vinden op www.zorginspectie.be.

bron: Belga