Sleurs lanceert instrument dat risico’s op partnergeweld inschat

Sleurs lanceert instrument dat risico's op partnergeweld inschat

Politie en justitie kunnen voortaan gebruik maken van een door het UC Leuven-Limburg ontwikkeld instrument om de risico’s op partnergeweld in te schatten. Staatssecretaris van Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) stelde het instrument vandaag voor. Het instrument past binnen haar in december gelanceerde nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld. “Tot nu ging men op een eerder intuïtieve manier te werk om op het vlak van partnergeweld de recidiverisico’s in te schatten”, zegt Sleurs. “Er was dus duidelijk nood aan een grotere objectivering van de gegevens.” Politie, justitie en sociale diensten werden vooraf bevraagd over hun noden, zodat daarmee rekening gehouden kon worden in het instrument. Dat is ook gebaseerd op gelijkaardige mechanismes die elders in de wereld al gangbaar zijn. “Door systematisch risicofactoren te registreren, zal men op het terrein meer oog hebben voor deze factoren, waardoor de kwaliteit van interventies en processen-verbaal zal toenemen”, zegt Sleurs. “Het past ook perfect binnen de informatie-gestuurde en oplossingsgerichte politiezorg.”

Om de risico’s op partnergeweld in te schatten, wordt rekening gehouden met 13 factoren. De ontwikkeling gebeurde dus door het UCLL, en in samenwerking met kennisinstellingen, professionals en studenten kreeg het verder vorm. Vandaag al worden de eerste vormingen georganiseerd om de diensten te leren werken met het instrument. Politie en justitie kunnen er gratis gebruik van maken.

bron: Belga