Homans noemt aanval op kabinetschef “platte politiek”

Homans noemt aanval op kabinetschef "platte politiek"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans is verbolgen over de kritiek op de benoeming van haar kabinetschef tot administrateur-generaal van het agentschap Binnenlands Bestuur. “Onaanvaardbaar en laag bij de grond”, zegt ze. Groen heeft ernstige vragen bij de benoeming van de kabinetschef. In de motivatie die de regering gaf voor die benoeming is te lezen: “De visie van de heer Windey op het Vlaamse beleid inzake deradicalisering sluit het beste aan bij de visie van de functionele minister.”

“Zoiets heb ik nog nooit gezien”, zegt Vlaams parlementslid Ingrid Pira. “Het doel is toch een kandidaat te vinden die het best aansluit bij het competentieprofiel, en niet bij de visie van de minister? Hier wordt minstens de indruk gewekt dat de overeenstemming met de minister de reden is waarom iemand aan het hoofd van de administratie komt.”

Volgens Homans citeert Pira doelbewust selectief uit het dossier. “De nieuwe administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur is benoemd na een lange selectieprocedure die door het Agentschap voor Overheidspersoneel en het selectiekantoor Hudson op objectieve en onafhankelijke wijze werd gevoerd”, zegt ze.

Alle kandidaten hebben volgens haar verschillende stappen doorlopen: een CV-screening, een verkennend gesprek met het selectiekantoor en een assessment door het selectiekantoor om hun leidinggevende en functiespecifieke competenties te beoordelen. “Tijdens het verloop van de procedure is de minister noch haar kabinet op geen enkel moment in deze procedure tussengekomen.”

Het bewuste zinnetje komt volgens Homans bovendien in tal van andere aanstellingsbesluiten voor.

bron: Belga