Bijna 7 miljoen euro boetes geïnd voor het niet indienen van belastingaangifte

Bijna 7 miljoen euro boetes geïnd voor het niet indienen van belastingaangifte

Voor het aanslagjaar 2014 werd 6,85 miljoen euro aan boetes geïnd van belastingplichtigen die verzuimden een aanslag in te dienen. In totaal werden er 80.089 belastingverhogingen doorgevoerd. Zo blijkt uit cijfers die minister van Financiën Johan Van Overtveldt verstrekte in antwoord op een vraag van Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. “Het is evident dat belastingplichtigen (tijdig) hun aangifte moeten indienen, net zoals de fiscus tijdig werk moet maken van eventuele terugbetalingen”, stelt ze in een reactie. Het aantal belastingverhogingen schommelt van jaar tot jaar. Voor het aanslagjaar ging het om 80.089 verhogingen, ruim 10.000 minder dan voor het aanslagjaar 2013 (91.632), maar ruim 10.000 meer dan het jaar daarvoor (69.557). Van Overtveldt merkt op dat er door de jaren heen minder mensen geen belastingaangifte indien. In de periode 2012-2014 ging het om 3 à 3,5 procent van de belastingplichtigen, voor het aanslagjaar 2010 ging het nog om 4,8 procent, blijkt uit cijfers van de FOD Financiën.

Voor het aanslagjaar 2014 kregen 2.489 belastingplichtigen een boete omdat ze geen belastingaangifte deden. Voor het aanslagjaar 2013 waren dat er een duizend minder, maar voor het aanslagjaar 2012 ruim driemaal meer. Ook de geïnde bedragen variëren: 6,85 miljoen euro voor 2014, 3,57 miljoen voor 2013 en 4,37 voor 2012.

bron: Belga