Dinosaurussen communiceerden mogelijk als duiven

Als we ‘Jurassic Park’ en andere films met dinosaurussen mogen geloven, communiceerden de eeuwenoude mastodonten met hun bek wijd opengesperd. Maar volgens Amerikaanse onderzoekers is de kans groot dat ze praatjes voerden met een gesloten mond. 

Wetenschappers van de Universiteit van Texas hebben de fysiologische kenmerken van ruim 208 vogelsoorten onderzocht. Tijdens die analyse ontdekten ze dat zeker 51 soorten koerende geluiden konden maken met gesloten snavel. Het vermogen om binnensmonds te communiceren is bovendien maar liefst zestien keer geëvolueerd bij vogels die behoren tot de archosauria, een groep waartoe ook dinosaurussen behoorden.

Ook opvallend is dat vooral dieren met een vrij grote lichaamsomvang, zoals struisvogels, in staat zijn om te communiceren met de snavel dicht.

Op basis van die bevindingen besluiten de onderzoekers dat sommige dino’s waarschijnlijk ook met gesloten bek communiceerden. Net zoals bijvoorbeeld duiven dat vandaag de dag doen, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Evolution. Maar om te bewijzen dat de grote, uitgestorven wezens effectief koerden, is meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld op dinosaurusfossielen.

Foto Pixabay