Van Overtveldt ontkent “bocht” over begrotingsnormen

Minister van Financiën en Begroting Johan Van Overtveldt (N-VA) weerlegt dat hij een bocht zou genomen hebben over de toepassing van de begrotingsregels. “Van het loslaten van de begrotingsdiscipline is nooit sprake geweest”, zo zei hij dinsdagavond in Terzake. Van Overtveldt brak maandag op een bijeenkomst met de andere ministers van de eurolanden een lans voor een versoepeling van het Europese begrotingskader, dat onvoldoende ruimte biedt voor overheidsinvesteringen. Er zijn onder meer de strikte regels van Eurostat, die verhinderen dat overheden de kosten van investeringen over langere tijd kunnen afschrijven, en de beperkte mogelijkheden van de investeringsclausule in de Europese begrotingsregels, die het mogelijk maakt om investeringen buiten de berekening van het begrotingstekort te houden.

In een reactie aan Belga liet sp.a-politica Kathleen Van Brempt weten blij te zijn met het feit dat Van Overtveldt eindelijk “het licht had gezien” en ook econoom Paul De Grauwe zei in Terzake dat “Van Overtveldt zijn gezond verstand gevonden heeft”. Beiden zien in het pleidooi van Van Overtveldt een koerswijziging en een breuk met de jarenlang gepropageerde begrotingsdiscipline.

Maar die interpretatie is fout, benadrukte Van Overtveldt in Terzake. “Ik heb niet gesproken van het laten varen van de begrotingsregels”, klonk het. Van Overtveldt: “Wat betreft het begrotingstraject, het wegwerken van het structureel begrotingstekort verandert er wat mij betreft niks, 0,0. Wat ik gisteren (maandag, red.) gezegd heb, is dat we op het vlak van publieke investeringen en het binnentrekken van privaat kapitaal in publieke projecten, dat we daar op Europees vlak met problemen onduidelijkheden zitten. Als we die problemen en onduidelijkheden oplossen zal er automatisch ruimte ontstaan om investeringen te doen”. “Dit gaat dus niet over het nemen van een bocht over begrotingsnormen”, benadrukte de N-VA-minister.

bron: Belga