CD&V heeft wetsvoorstel klaar om extremisme droog te leggen

CD&V heeft wetsvoorstel klaar om extremisme droog te leggen

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) moet de mogelijkheid krijgen om de financiering van extremistische activiteiten met een link naar terrorisme te onderzoeken. Dat staat in een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel. “Extremisten kunnen immers terugvalbasissen en ondersteuningsnetwerken financieren zonder dat de CFI die kan doorlichten”, legt Yüksel vandaag uit in De Tijd. Yüksel zit voor CD&V in de bijzondere commissie terrorismebestrijding. Met haar wetsvoorstel wil de meerderheidspartij de financiering van terrorisme en extremisme efficiënter bestrijden. Concreet moet de CFI de mogelijkheid krijgen om de financiering van extremistische activiteiten met een link naar terrorisme te onderzoeken. “Omdat de CFI nu enkel kan ingrijpen in geval van terrorisme en niet bij extremisme worden mogelijk kansen gemist”, vreest Yüksel.

“De CFI moet, in nauwe samenwerking met de politie en justitie, een actievere rol spelen in de aanpak van terrorisme”, legt hij uit. “De logistieke ontplooiing van extremistische netwerken moet al in een vroeg stadium opgespoord en gestopt kunnen worden. De CFI is al enkele jaren vragende partij. Extremisten kunnen immers terugvalbasissen en ondersteuningsnetwerken financieren zonder dat de CFI die kan doorlichten.”

Yüksel wil ook dat er tussen Financiën en de banken een automatische uitwisseling komt van financiële gegevens, zoals bank- rekeninggegevens, opbrengsten van verkoop van activa, dividenden, enzovoort. Die informatie moet dienen als bewijsmiddel in de strijd tegen de financiering van het terrorisme en het witwassen van geld.

bron: Belga