Burgemeester Dallas: “geweld is als een epidemie”

Burgemeester Dallas: "geweld is als een epidemie"

Geweld heeft zich volgens de burgemeester van Dallas in de straten van de VS verspreid als een epidemie. Aan het begin van een multi-etnische herdenkingsdienst zei burgemeester Mike Rawlings dinsdag: “De pijn van Dallas is de pijn van de natie”. Gericht tot de Amerikaanse president Barack Obama en ex-president George W. Bush zei Rawlings: “Jullie zijn gekomen om onze wonden te helen”. Dallas heeft de donkerste dagen uit zijn geschiedenis meegemaakt. Vijf lege stoelen, versierd met een gevouwen vlag en een politiepet, herinnerden aan de vorige week in Dallas doodgeschoten agenten. Ex-president George W. Bush prees de politie van de Verenigde Staten. “Jullie moed is onze bescherming en schild”, zei Bush dinsdag in Dallas. Amerika moet zijn idealen weer herinneren, zijn gemeenschappelijke normen zijn een brug voor de hele natie. “Te vaak beoordelen we andere groepen aan de hand van hun slechtste voorbeelden, terwijl we voor onszelf altijd van de beste voorbeelden uitgaan”.

Ook president Barack Obama loofde de rol van de politie in de VS. “We hebben in onze straten geen soldaten of milities, maar overheidsambtenaren”, zei Obama dinsdag op zijn beurt. De VS zijn gestoeld op rechtsgezag. “We proberen ons leed ergens zin te geven”, zei Obama. “Tegen alle waarschijnlijkheid in staan we nu zover naast elkaar. We mogen niet toegeven aan de wanhoop”. Aan de politie zei hij: “Op het ogenblik dat jullie je uniform aantrekken, hebben jullie de vraag of jullie je leven op het spel willen zetten met ja beantwoord”. Over de beschikbaarheid van wapens zei de president: “We overspoelen onze steden met wapens. Voor vele kinderen is het makkelijker een Glock-pistool in handen te krijgen, dan een boek of een computer”.

bron: Belga