Brussels gewest richt erkend slachthuis in voor onverdoofd slachten tijdens Offerfeest

Het Brussels gewest zal voor het Offerfeest van dit jaar (rond 12 september) in samenwerking met de stad Brussel en de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht en Schaarbeek, de Moslimexecutieve van België (MEB) en de Unie van Brusselse Moskeeën, een erkend slachthuis inrichten waar de Brusselse moslims hun geloof kunnen belijden volgens de geldende Belgische en Europese wetgeving rond dierenwelzijn. Zo kondigt de regering dinsdagavond in een mededeling aan. In dat erkende slachthuis, dat voor drie dagen wordt opgesteld, zal het toegestaan zijn te slachten zonder voorafgaande verdoving. Om het dierenwelzijn maximaal te waarborgen, worden de slachtingen uitgevoerd door beroepsmensen. Het ritueel zal gespreid plaatsvinden over drie dagen rond 12 september – de datum van het feest wordt nog berekend volgens de maankalender.
De belanstellenden kunnen een schaap reserveren door zich in te schrijven aan het gemeenteloket. Vier gemeenten staan in voor inschrijvingen, die beperkt worden tot 2.500 schapen: Anderlecht, Brussel, Molenbeek en Schaarbeek. Iedere gemeente zal de burgers rechtstreeks informeren over de te volgen procedure.
De inschrijving kost 20 euro kosten, terwijl het gewest de kosten van slachtingen voor zijn rekening nemen. Na de inschrijving krijgt men een slachtnummer toegewezen via de applicatie Beltrace met de dag en het uur waarop het carcas kan afgehaald worden op het aangewezen gemeentelijk adres.
Het Brussels gewest zal een dienstverlener aanstellen die de ingeschrevenen zullen contacteren. Deze is verantwoordelijk voor de levering van het schaap aan het slachthuis en voor het vervoer van het schaap naar het gemeentelijke afleveradres.
In de mededeling wordt nog benadrukt dat het transporteren van een levend dier of het thuisslachten strikt verboden is. Het gewest en de gemeenten wijzen er nog op dat giften aan noodlijdenden of aan caritatieve ngo’s een waardig en passend alternatief zijn voor het het slachten van een dier.

bron: Belga