Peumans zoekt toenadering tot Nederland

Flemish parliament chairman Jan Peumans delivers a speech at the celebrations on the occasion of the Flemish regional holiday, Monday 11 July 2016 at the Brussels' City Hall. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) heeft op de Vlaamse feestdag gepleit voor een nauwere samenwerking met onze noorderburen. Tegelijkertijd haalde hij uit naar de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Het Vlaamse buitenlands beleid wordt “zwaar belaagd door de federale diplomatie” en is er “sabotage” vanuit de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken. Vlaams Parlementsvoorzitter Peumans spaarde zijn kritiek niet tijdens zijn traditionele toespraak op de Vlaamse feestdag. “De Belgische, maar ook de Vlaamse elite heeft spijtig genoeg veel geïnvesteerd in goede relaties met onze zuiderbuur Frankrijk en veel te weinig in onze noorderbuur Nederland”.

En het is juist die band die het N-VA-boegbeeld in de toekomst wil versterken. Naast de cultuur-historische band tussen de twee regio’s benadrukte hij dat Nederland de derde grootste handelspartner van Vlaanderen is. Peumans pleitte ook voor een nieuw elan bij de Taalunie en meer samenwerking tussen de universiteiten.

De parlementsvoorzitter liet zo een ander geluid horen dan zijn partijgenoot Geert Bourgeois. Die richtte zich zondag tot het zuiden van het land en de verschillen aan weerskanten van de taalgrens, met de grote stakingsbereidheid in Wallonië als typevoorbeeld. De Vlaamse minister-president wil in 2018 een grondswetherziening.

Foto Belga / N. Maeterlinck