Antibiotica maakt kinderen groter

Kinderen die tijdens hun jonge jaren behandeld worden met antibiotica, zijn op latere leeftijd groter en zwaarder dan kinderen die zo’n behandeling niet kregen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht.

Het effect is volgens de Nederlandse wetenschappers het grootst wanneer de kinderen in hun eerste twee levensjaren een antibioticakuur krijgen. De onderzoekers kwamen tot die vaststelling nadat ze duizend pasgeborenen tien jaar lang volgden. Zelfs wanneer andere factoren in rekening worden gebracht die de groei kunnen beïnvloeden, zoals het krijgen van borstvoeding of de rookgewoontes van de moeder, blijken kinderen die antibiotica kregen op latere leeftijd groter en zwaarder. De onderzoekers wijzen er wel op dat baby’s en peuters vaak behandeld worden terwijl daar strikt medisch gezien geen echte reden voor is.