Premier Michel wil sterk militair signaal én dialoog met Moskou

Premier Michel wil sterk militair signaal én dialoog met Moskou
Premier Michel wil sterk militair signaal én dialoog met Moskou

Politieke dialoog met Rusland is nodig, maar wel ondersteund door een sterke militaire opstelling. Dat heeft premier Charles Michel gezegd bij zijn aankomst in Warschau voor een grote NAVO-top, waar de spanning met Rusland veruit de meeste aandacht zal wegkapen. Michel zal er ook zijn werk hebben om België als solidaire bondgenoot te verkopen. Onder druk van Polen en de Baltische staten toont de NAVO zich opnieuw veel forser op haar oostelijke flank. Zeker sinds de annexatie van de Krim en de steun aan de separatisten in Oekraïne, in de lente van 2014, vrezen zij de toenemende Russische agressiviteit in de regio. De NAVO trof al een hele batterij maatregelen om hen gerust te stellen, zoals een stevige uitbouw van de snelle reactiemacht, de oprichting van een flitsmacht die op 48 uur kan reageren en een hele resem militaire manoeuvres in het oosten. De top in Warschau zal daar nog vier multinationale bataljons bovenop doen in Estland, Letland, Litouwen en Polen.

De politieke relaties tussen Moskou en het westen blijven intussen onderkoeld. Niettemin is blijven praten met de Russen belangrijk, beklemtoonde premier Michel bij zijn aankomst in Warschau. “Ik pleit voor politieke dialoog, maar ben overtuigd dat een stevige defensie de beste manier is om onze dialoog met Rusland te versterken”, klonk het. Van een nieuwe Koude Oorlog is volgens Michel geen sprake. Hij wijst er op dat de NAVO zich net zo goed moet wapenen tegen nieuwe, veel moeilijker aan te pakken bedreigingen zoals terrorisme en cyberaanvallen.

Voor België staat ook de betrouwbaarheid op het spel in Warschau. Op de vorige top, twee jaar geleden, spraken de bondgenoten immers af hun besparingen op defensie te stoppen en stapsgewijs om te keren naar nieuwe groei. De regering-Michel bleef de voorbije twee jaar echter snoeien en is zowat de slechtste leerling van de klas.

Premier Michel is er echter van overtuigd dat de Belgische inzet in Afghanistan, in Irak en tegen terreurgroep IS ons land goede punten oplevert. De nieuwe strategische visie voor Defensie – die de uitgaven tegen 2030 opnieuw moet doen stijgen – zal volgens de eerste minister de rest van klus helpen klaren en het beeld van België als solidaire en betrouwbare partner bevestigen.

Bron: Belga