Schauvliege laat voorstellen voor vermindering waterarmoede onderzoeken

Schauvliege laat voorstellen voor vermindering waterarmoede onderzoeken

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) laat twee voorstellen van oppositiepartij sp.a voor het terugdringen van waterarmoede onderzoeken. Het gaat om de mogelijke invoering van verschillende instapmomenten voor het toekennen van het sociaal tarief en de automatisering van de maandelijkse factuur voor beschermde klanten. Momenteel is het nog zo dat er voor het toekennen van het sociaal tarief enkel gekeken wordt naar de situatie op 1 januari en dat beschermde klanten zelf moeten vragen hun factuur niet driemaandelijks, maar maandelijks te betalen. De verschillende drinkwatermaatschappijen moeten tegen 1 augustus hun tariefvoorstellen voor de komende zes jaar voorleggen aan de regulator. De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2017. Oppositiepartij sp.a vreest dat de factuur voor veel gezinnen zal stijgen en dat er nog meer gezinnen zullen af te rekenen krijgen met waterarmoede. Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a) stelde eerder voor om de doelgroep van de sociale correcties uit te breiden, maar dat voorstel werd weggestemd in het Vlaams Parlement. De sp.a-politicus deed daarom twee andere voorstellen aan minister Schauvliege.

Zo wordt het statuut van beschermde klant momenteel enkel bekeken op de situatie op 1 januari. “Val je op 2 januari plots terug op een leefloon, dan krijg je pas op 1 januari het jaar daaropvolgend een sociale correctie voor water”, aldus Beenders. Hij stelt voor om net zoals bij gas en elektriciteit een ‘instapmoment’ per trimester te voorzien.

Minister Schauvliege steunt dat idee en laat het ook onderzoeken door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De CD&V-minister wijst er wel op dat zo’n systeem in twee richtingen werkt. Iemand kan op die manier dus ook in de loop van het jaar zijn statuut als beschermd afnemer verliezer.

Daarnaast pleit Beenders ervoor beschermde klanten automatisch maandelijks in plaats van driemaandelijks te laten betalen. Beschermde klanten hebben nu al het recht op een maandelijkse factuur, maar moeten dat zelf aanvragen. Ook die suggestie wil Schauvliege door de VMM laten onderzoeken, al moet er daarbij wel een afweging gebeuren tussen de “meerwaarde en de administratieve impact”.

Beenders reageert tevreden op de antwoorden van Schauvliege. “Ik kijk alvast uit naar de evaluaties van de VMM en ik hoop dat we tegen 1 januari een aantal stappen vooruit hebben gezet om de waterarmoede terug te dringen”.

bron: Belga