Kamercommissie Financiën keurt oprichting onderzoekscommissie Optima Bank goed

Kamercommissie Financiën keurt oprichting onderzoekscommissie Optima Bank goed

De Kamercommissie Financiën heeft unaniem de oprichting goedgekeurd van een onderzoekscommissie naar het faillissement van Optima. De plenaire Kamer moet nu nog het licht op groen zetten. Dat gebeurt normaal gezien morgen. Het was sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven die met de steun van de PS als eerste een voorstel had ingediend voor een onderzoekscommissie. Die moest zich toespitsen op het functioneren van de toezichthouders en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bij de controle op de bank Optima.

De meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR hadden amendementen ingediend, om de opdracht van de commissie te verbreden. Ook Groen had amendementen ingediend. Alle voorstellen zijn woensdag in een consensustekst gegoten, die eenparig werd goedgekeurd.

De oorzaken van het faillissement zullen onderzocht worden, net als de eventuele belangenvermengingen tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen en publieke mandatarissen anderzijds.

Er is ook vastgelegd dat de commissie de lopende gerechtelijke en andere onderzoeken naar Optima niet mag hinderen.

De commissie zal uit zeventien leden bestaan en zal tot uiterlijk eind maart 2017 werken.

bron: Belga