“CSB komt opnieuw met onvolledige toets”

CSB komt opnieuw met onvolledige toets

Het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) komt voor de tweede keer met een onvolledige toets, zo reageert CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement Koen Van Den Heuvel op de studie die stelt dat het nieuwe systeem voor kinderbijslag de kinderarmoede niet doet dalen. “Er verliest niemand”, beklemtoont hij. Volgens Van Den Heuvel hield het CSB bij zijn eerste evaluatie van begin juni geen rekening met de sociale en participatietoeslagen en ook nu neemt het Centrum onder andere de overgangsmaatregelen en een deel van de participatietoelagen niet mee. “Dat had het Centrum kunnen vermijden door in overleg te gaan met minister Vandeurzen”, zo verwijst Van Den Heuvel naar de CD&V-minister voor Welzijn.

De CD&V-fractieleider wil dat er gestopt wordt met te spreken in termen van winnaars en verliezers. “Ten eerste: er verliest niemand. Wie in het huidige systeem zit, behoudt alle rechten. Meer nog, die gezinnen krijgen onmiddellijk toegang tot een ruimer systeem van sociale toeslagen. Ten tweede: het groeipakket is op een totaal andere leest geschoeid. Het is transparanter en rechtvaardiger. Het schakelt elk kind gelijk, focust op startende gezinnen en verruimt de toegang tot sociale toeslagen, ook voor middenklassegezinnen.”

Van Den Heuvel kan zich ook niet voorstellen dat het nieuwe systeem minder robuust zou zijn voor de Vlaamse gezinnen en in de strijd tegen kinderarmoede. Het systeem bevat immers meer middelen en voorziet in een verhoogde basistoeslag, in een sociaal toeslagsysteem dat 12 procent van het totale budget inneemt tegen de huidige 3,5 procent en in een participatietoeslag, zo stipt hij aan.

“Laten we nu gewoon de echte en volledige armoedetoets afwachten. Als het groeipakket blijkt niet beter te doen dan het huidige kinderbijslagsysteem in de aanpak van kinderarmoede, dan wordt het herbekeken. Die afspraak is binnen de regering gemaakt”, besluit hij.

bron: Belga