Opnieuw minder asielaanvragers in juni

Opnieuw minder asielaanvragers in juni

In juni hebben 1.089 mensen een asielaanvraag gedaan in België. Dat zijn er 104 minder dan in mei. Dat is vernomen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Voor het eerst dit jaar staat Albanië in de top vijf van landen van herkomst. Van die 1.089 asielaanvragers hebben 790 voor het eerst een asielaanvraag ingediend. De andere hebben betrekking op meervoudige aanvragen of op reïnstallatie en relocatie, dus mensen die België uit andere landen van de Schengenzone overneemt.
“Het aantal daalt van maand op maand”, zegt Geert De Vulder van Dienst Vreemdelingenzaken. Voor het eerst is het aantal mensen dat fysiek bij de DVZ een aanvraag doet, onder de kaap van 1.000 gedaald. Het resterende aantal doet dat in gevangenissen, gesloten centra of op de luchthaven.

Het merendeel van de asielaanvragers komt uit Afghanistan. Opvallend is dat Albanië voor het eerst dit jaar in de top vijf van landen van herkomst staat. Het aantal asielaanvragers is ten opzichte van mei bijna verdubbeld naar 55 in juni.

bron: Belga