Hans Bonte over Uplace: “Logische, kordate beslissing”

Hans Bonte, Kamerlid en de burgemeester van Vilvoorde, juicht de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen toe om de stedenbouwkundige vergunning voor het Uplace-project te vernietigen. Hij spreekt van een “logische, kordate beslissing”. “Het is logisch dat als het GRUP vernietigd wordt, de daarop gebaseerde vergunningen ook vernietigd worden”, reageert Bonte. Hij juicht toe dat het belang van de stad Vilvoorde is erkend, zowel op vlak van mobiliteitsproblemen als de gevolgen voor de handel in de binnenstad, zou Uplace er komen.

De onlangs toegekende milieuvergunning is nu ook geschorst, aldus Bonte. Daarnaast was de socio-economische vergunning al verlopen. Bonte wijst er echter ook op dat het Vlaams Parlement woensdag stemt over een ontwerp om die vergunning nieuw leven in te blazen. Hij hoopt dat het zover niet zal komen.
“De slotsom is dat de realisatie van het project nergens staat”, zegt hij nog. “Er is een belangrijke hypotheek gelegd op de organisatie van de stilstand op de ring van Brussel. Dit is een zegen voor iedereen die bekommert is om mobiliteit.”

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning van het omstreden plan voor het groot winkelcomplex in Machelen vernietigd. De vergunning heeft niet langer de vereiste rechtsgrond omdat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) waarin het project gelegen is, vernietigd heeft.

bron: Belga