Ruim 13 procent meer leefloners in 2015

Ruim 13 procent meer leefloners in 2015

Het aantal mensen dat een leefloon krijgt, is in 2015 met 13,2 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie. Een groot deel van de stijging is een gevolg van de verstrengde regels rond werkloosheidsuitkeringen. Opvallend is de stijging onder jongeren. Bijna 1 op de 3 mensen met een leefloon is tussen 18 en 24 jaar. Eind 2015 waren er 116.146 leefloners in België, een stijging met 13,2 procent tegenover het maandelijks gemiddelde in 2014. De stijging zet zich door in alle regio’s, al zijn er wel duidelijke verschillen. Zo blijft de stijging in Vlaanderen en Brussel beperkt tot respectievelijk 9,8 en 9,3 procent, maar loopt in Wallonië op tot 17,4 procent. De POD Maatschappelijke Integratie verwacht dat er ook in het lopende jaar 2016 een gemiddelde stijging van meer dan 10 procent zal zijn.

De stijging van 13,2 procent in 2015 is deels (2,3 procent) toe te schrijven aan de toename van het aantal kwetsbare personen (ouderen, alleenstaanden, allochtonen,…) en ook deels (ook 2,3 procent) aan de toename van het aantal erkende vluchtelingen. Maar de grootste hap, meer bepaald 8,6 procent, is een gevolg van de hervorming van de werkloosheidsreglementering en dan met name de beperking van de inschakelingsuitkeringen.

Volgens Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD Maatchappelijke Integratie, moet er een “tandje bijgestoken worden in de bestrijding van armoede”. “Het is schrijnend vast te stellen dat vooral de groep jongeren het zwaarst getroffen. Dit kan een zware hypotheek leggen op onze toekomst”.

Uit de cijfers blijkt namelijk dat de jongeren tussen 18 en 24 een steeds grotere groep van het leefloon uitmaakt. Intussen gaat het al om bijna 31 procent van het totaal. En terwijl in 2013 en 2014 nog gemiddeld 5 procent van de jongeren een leefloon kreeg, was dat in 2015 bijna verdubbeld naar 9,2 procent.

bron: Belga