Waalse regering, werkgevers en vakbonden sluiten Pact voor Werk en Opleiding

Waalse regering

De Waalse regering en de sociale partners hebben vandaag in Namen een eerste Pact voor Werk en Opleiding in Wallonië ondertekend. Aan het pact gingen vijftien maanden van sociaal overleg vooraf. De werkgevers engageren zich om tegen 2020 dubbel zoveel werkstages mogelijk te maken, op voorwaarde dat het hele pact wordt uitgevoerd. Het omvangrijke werkstuk maakte begin dit jaar een eerste tussenlanding, met een akkoord over twee van de zes hoofdstukken uit het pact. Enerzijds was er de hervorming van de werksteun, anderzijds werd ook gesleuteld aan de inschakelingscontracten voor jongeren.

Nu zijn ook de vier andere hoofdstukken afgeklopt. Het gaat om alternerend leren voor jongeren en werkzoekenden die lessen afwisselen met stages, de continue opleiding van werknemers, professionele oriëntatie en het sociaal overleg zelf.

Bij de persvoorstelling beloofde topman Vincent Reuter van de Waalse werkgeversorganisatie UWE alvast aan dat het aantal plaatsen voor alternerend leren tegen 2019-2020 zal verdubbelen tot 20.000. Die belofte is wel slechts haalbaar indien ook de rest van het pact gerespecteerd wordt, voegde hij er meteen aan toe.

De uitrol van de eerste maatregelen is voor begin volgend jaar. Dat moet de werkzaamheidsgraad in Wallonië helpen opkrikken. Vorig jaar viel die terug naar 61,5 procent onder de Walen van 16 tot 24 jaar. Bovendien ligt ze nog steeds ver van het Europese streefcijfer van 75 procent tegen 2020.

bron: Belga