Militaire vakbond ACMP nog niet gerustgesteld over hervorming Defensie

Militaire vakbond ACMP nog niet gerustgesteld over hervorming Defensie

Het akkoord binnen de regering over een strategische visie voor Defensie tegen 2030 kan de militaire vakbond ACMP voorlopig niet geruststellen. Er is nood aan een programmawet die de geplande investeringen duidelijk vastlegt, onderstreepte secretaris-generaal Yves Huwart vandaag in De Ochtend op Radio 1. “Op basis van de berichten weet ik niet of we nog echt over een plan kunnen spreken. Ik hoor vooral dat het een visietekst betreft”, aldus Huwart, die de tekst zelf nog niet onder ogen kreeg. “Ik heb de indruk dat we vooral spreken van intenties.”

Nochtans is dringend zekerheid nodig, zelfs “ongeacht de inhoud”. “Het is heel duidelijk dat Defensie op dit ogenblik een beetje in het rond trappelt. Er is nood aan garanties voor een stabiele toekomst, waardoor de militairen opnieuw weten waar het naartoe gaat.”

Wat in elk geval vast staat, is de nieuwe personeelsreductie van 32.000 naar nog 25.000 militairen. “Kunnen we daarmee leven? Ik heb het nooit anders geweten dan dat we stelselmatig opdrogen. Het personeel wordt telkens afgebouwd om budgettaire ruimte te maken om te investeren. Maar op het moment van de waarheid stellen we dan vast dat de investeringen niet de offers volgen”, betreurt hij.

De vakbondsman herinnert er dan ook aan dat Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) steeds een programmawet heeft aangekondigd waarin de investeringen zouden worden gebetonneerd voor de toekomst. “Er moet nu snel duidelijkheid komen dat die ook gestemd zal worden”, vindt Huwart, “zodat we weten wat de regering daadwerkelijk – niet in woorden maar in daden – van plan is om de toekomst veilig te stellen.”

bron: Belga