Kamer keurt nieuwe regels voor beoefening psychotherapie goed

De plenaire Kamer heeft donderdag het wetsontwerp goedgekeurd waardoor voortaan enkel klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die een bijkomende opleiding kregen, psychotherapie mogen beoefenen. Voor een aantal beoefenaars van psychotherapie die niet over de juiste diploma’s beschikken, voorziet de wettekst overgangsmaatregelen. De regering-Di Rupo raakte het destijds eens over de erkenning voor psychotherapeuten, een dossier dat al jarenlang aansleepte. De huidige regering besliste echter om de wet uit 2014 – die nog niet in werking trad – bij te sturen. Psychotherapie wordt daardoor opgenomen in de wet als een gespecialiseerde behandelvorm en dus niet als apart gezondheidszorgberoep.
Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) krijgt de patiënt de best mogelijke garanties op veiligheid en kwaliteit van de therapie en is controle mogelijk. In geval van problemen zal naast het gerecht ook de gezondheidsinspectie tussenbeide kunnen komen. Er moet ook een wachtdienst in het leven worden geroepen voor patiënten die een crisissituatie meemaken.
De liberale excellentie wijst erop dat de overgangsmaatregelen erop neerkomen dat het overgrote deel van de mensen die momenteel psychotherapie uitvoeren, kunnen voortwerken. De FOD Volksgezondheid publiceert binnenkort op zijn website een reeks vragen en antwoorden aan zorgverstrekkers.
Bij de stemming waren er tegenstemmen van PS, sp.a en PVDA, terwijl cdH, Vlaams Belang en PP zich onthielden. Ecolo-Groen stemde verdeeld: twee Kamerleden drukten op de rode knop, de rest van de fractie onthield zich.

bron: Belga