Kamer keurt hervorming juridische tweedelijnsbijstand goed

Rechtzoekenden die over voldoende middelen beschikken, hebben voortaan geen recht meer op een pro-deoadvocaat. Dat staat in een hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand, waarvoor de Kamer donderdag meerderheid tegen oppositie het licht op groen heeft gezet. Het wetsontwerp voorziet onder meer dat wie voldoende middelen heeft, niet meer kan rekenen op een pro-deoadvocaat en wordt aangemoedigd alternatieven zoals bemiddeling te gebruiken. Wie gebruik maakt van het systeem, zal een bescheiden bijdrage van 20 euro per procedure worden gevraagd.
Voor sommige categorieën, bijvoorbeeld minderjarigen, geldt een vrijstelling van de betaling van een bijdrage om het grondwettelijk recht te garanderen op toegang tot justitie. Bij de berekening van de inkomsten van de rechtzoekende om na te gaan of hij recht heeft op een pro deo, worden in de toekomst ook alle inkomsten in rekening genomen, op het kindergeld na.
Het wetsontwerp kent ook bevoegdheden toe aan de Orde van Advocaten, zoals de mogelijkheid tot een verplichte inschrijving of sanctie.

bron: Belga