Kamer keurt begrotingscontrole goed en roept regering tot de orde

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de programmawet en voor het wetsontwerp dat de begrotingscontrole uitvoert. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. Bij de stemming over de programmawet onthielden de groenen zich. De regering rondde de begrotingscontrole begin april af. De werkzaamheden liepen toen vertraging op, als gevolg van de aanslagen van 22 maart. Het ging toen om een inspanning van 0,6 procent van het bbp of 2,2 miljard euro. De ploeg-Michel kon een aantal uitgaven neutraliseren op het vlak van veiligheid en asiel voor 462 miljoen euro.
Bij de maatregelen die de regering naar voren schoof, hoorde de geplande redesign van de overheid en een nieuw kader voor vastgoedvennootschappen. Daarnaast was sprake van een taks op kansspelen, ingrepen op de accijnzen op diesel en tabak, en extra maatregelen in de strijd tegen fraude, naast naast andere ingrepen zoals de kaaimantaks.
Ook komt er een nieuw kader voor de deeleconomie. Mensen die diensten leveren via een app of een digitaal platform in de deeleconomie zullen binnenkort een eenvoudig en laag tarief van 10 procent betalen. De regeling moet activiteiten die zich vandaag in een grijze zone bevinden, verwitten en fraude tegengaan. Vandaag geldt voor de meeste activiteiten in de deeleconomie een taxatietarief van 33 procent.
Eerder op de dag kondigde premier Michel aan dat de regering zich halfweg augustus over de opmaak van de begroting voor volgend jaar buigt. Voordien schieten al werkgroepen uit de startblokken, op basis van twee verslagen van het monitoringcomité.
Kamervoorzitter Siegfried Bracke kondigde aan dat hij een brief heeft gestuurd naar de leden van de regering om hen op te roepen tot respect voor de permanente dialoog met het parlement. Dat gebeurde nadat de oppositie zich erover had beklaagd dat de regering een reeks wetsontwerpen nog door het parlement wilde laten goedkeuren voor het zomerreces.

bron: Belga