Parlementaire onderzoekscommissie voor Optima

Illustration picture shows the building of financial planner and bank Optima, in the Keizer Karelstraat in Gent, Friday 17 June 2016. The bank Optima, with headquarters in Gent, Belgium, went bankrupt by decision of the Gent court of commerce. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Nu ook CD&V heeft ingestemd met een onderzoekscommissie naar de failliete Optima Bank, komt die er dan toch. Al zijn de politieke partijen het nog niet eens over het takenpakket.

De christendemocraten waren de enigen die de boot nog afhielden voor een parlementaire onderzoekscommissie. De partij wilde eerst de toezichthouders in de Kamer horen vooraleer ze een beslissing nam. Maar nu er nieuwe elementen in het dossier zijn opgedoken, heeft CD&V toch zijn fiat gegeven. Zo blijkt nu dat een ambtenaar van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) mogelijk een aantal zaken verzwegen heeft in de Kamercommissie.

«Wij zijn altijd voor openheid en transparantie geweest», zegt CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten in Villa Politica. «Dat hebben we overigens laten zien door onmiddellijk de toezichthouders en het BBI te horen. Maar als je wordt geconfronteerd met mensen die bepaalde zaken verzwijgen, of wanneer er nieuwe elementen en onfrisse praktijken naar boven komen, dan denk ik dat het noodzakelijk is om een onderzoekscommissie versneld op te starten.»

Takenpakket

Toch betekent dit niet dat die veelbesproken commissie er snel zal zijn. De verschillende partijen zijn het er nog niet over eens hoe groot die onderzoeksopdracht zal zijn. Het eerste voorstel, dat sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven indiende, is volgens N-VA en Open Vld iets te mager. Ook CD&V vindt dat het takenpakket best wat breder mag gaan.

Volgende week worden de gouverneur van de Nationale Bank Jan Smets en zijn voorganger Luc Coene verder ondervraagd in de gewone commissie Financiën over hun toezicht op Optima. Nadien zal er meer duidelijkheid komen over de parlementaire onderzoekscommissie.