Personen met handicap krijgen stilaan zicht op omvang van hun ‘rugzakje’

Personen met handicap krijgen stilaan zicht op omvang van hun 'rugzakje'

De ongeveer 22.000 volwassenen met een handicap die vandaag een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of zorg van een voorziening ontvangen, krijgen stilaan zicht op het persoonsvolgend budget (PVB) dat ze vanaf 2017 zullen krijgen. Dat PVB moet het financieel ‘rugzakje’ worden van veel personen met een handicap. De Vlaamse regering heeft alvast de besluiten goedgekeurd die bepalen wie wanneer over welk budget kan beschikken. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Vlaanderen gaat personen met een handicap in de toekomst op een heel andere manier ondersteunen. Door de invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het vertrekpunt niet langer het aanbod aan zorg, maar de vraag naar zorg van de persoon met een handicap.

Er is een getrapt subsidiesysteem uitgewerkt waarbij iedereen met een erkende handicap en een (beperkte) ondersteuningsnood recht heeft op een basisondersteuningsbudget (BOB), een forfaitair en vrij besteedbaar bedrag van 300 euro per maand. Wie echter meer ondersteuning nodig heeft, kan een persoonsvolgend budget (PVB) vragen in de vorm van een cashbudget, een voucher of een combinatie van beide. Daarmee kan men dan bijvoorbeeld aankloppen bij een voorziening. Sinds 1 april 2016 is (voor volwassenen) gestart met de aanvraagprocedure voor zo’n PVB.

De 22.000 volwassenen die nu al een persoonlijk assistentiebudget (PAB) hebben of ondersteuning krijgen van een voorziening, krijgen nu ook zicht op de hoogte van het PVB dat ze vanaf 2017 zullen krijgen. Minister Vandeurzen: “Met alle stakeholders in de sector zijn afspraken gemaakt over hoe het aanbod of de vraag van mensen vandaag wordt omgezet in een budget. Personen met een handicap en hun netwerk worden hiervan op de hoogte gesteld. Voor de overheid moet deze operatie budgetneutraal blijven”.

Wat dan met de mensen die op de wachtlijst staan? Hun vraag wordt volgens Vandeurzen in de loop van dit jaar “vertaald in een budget en een prioriteitengroep”. “Zo krijgt de persoon met een handicap zicht op het budget dat hem toegewezen zal worden en krijgt hij een indicatie van wanneer hij dit budget in handen zal krijgen”.

bron: Belga