Minderjarige vluchtelingen krijgen onderdak in Mechels klooster

Vanaf begin 2017 krijgt een groep van vijftien niet-begeleide minderjarige vluchtelingen huisvesting in een klooster van de paters jezuïeten in Mechelen. Dat is woensdag in kerkelijke kringen vernomen. Voor de opvang staat jeugdzorg Emmaüs Mechelen in. De vluchtelingen zijn tussen de 12 en de 15 jaar oud en vooral afkomstig uit Afghanistan. Jeugdzorg Emmaüs investeert mimimaal 250.000 euro om het sinds 2013 leegstaande kantoorgebouw van Kerk en Wereld gebruiksklaar te maken voor de opvang. De werking zal gedragen worden door een professioneel team, aangevuld met vrijwilligers.
Voorlopig verblijven de jongeren die in Mechelen zullen worden opgevangen in een leegstaand gebouw van het psychiatrisch ziekenhuis in Duffel.

bron: Belga