Aandeel groene stroom groeit amper in Vlaanderen

Aandeel groene stroom groeit amper in Vlaanderen

Van de in Vlaanderen geleverde stroom kwam in 2015 27,93 procent uit hernieuwbare energiebronnen. Dat is nagenoeg evenveel als het jaar voordien (27,67 procent), blijkt uit het jaarlijkse brandstofmixrapport van de Vlaamse regulator Vreg. Bovendien is het aantal “groene contracten”, waarbij de klant bewust kiest voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, zelfs lichtjes gedaald: van 36,94 procent eind 2014 tot 36,06 procent een jaar later. Kernenergie blijft de belangrijkste bron van geleverde elektriciteit in Vlaanderen, goed voor een aandeel van 37,4 procent, gevolgd door fossiele brandstoffen (29,7 pct). Groene energie, dat dus pas op de derde plaats komt, is vooral afkomstig van waterkracht (39,8 pct), gevolgd door windenergie op zee (23,3 pct) en aardwarmte (12,7 pct). Het aandeel van Belgische groene energie gaat wel in stijgende lijn: van 34 procent in 2014 tot 46 procent in 2015. De invoer van groene stroom blijft, net als vorig jaar, voornamelijk uit Scandinavië komen.

bron: Belga