Student ontwikkelt detector voor pesticiden

Fransman Simon Bernard heeft een klein apparaat ontwikkeld waarmee je kan controleren hoeveel pesticiden er op jouw groenten en fruit zitten. Het handige snufje vertelt zelfs of er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn. 

De uitvinder is een 25-jarige student bij de Ecole Nationale Supérieure Maritim in Le Havre en gaf zijn detector de naam ‘Scan Eat’. Met zijn nieuwtje heeft hij al twee prijzen in de wacht gesleept, goed voor 150.000 euro en een contract van 9 maanden om zijn project verder uit te werken.

De uitvinding is broodnodig, want het is algemeen geweten dat heel wat gewassen bespoten worden met gevaarlijke pesticiden. Zo wordt een appel gemiddeld 35 keer behandeld met bestrijdingsmiddelen, een wijnstok 19 keer en ook aardappelen 19 keer. Zelfs middelen die door de WHO worden bestempeld als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’, zoals glyfosaat (de meest gebruikte herbicide ter wereld) en malathion en diazinon (insecticiden), worden nog volop gebruikt.

Foto Pixabay