Verdwijnt het Engels als officiële EU-taal?

Het is goed mogelijk dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ertoe leidt dat het Engels niet langer een officiële EU-taal is. Dat zegt Danuta Hübner, de voorzitter van de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement. Groot-Brittannië is het enige land dat het Engels aanmeldde als officiële taal. Ierland koos voor het Iers, Malta voor het Maltees – precies omdat het Engels al erkend was. Als de Britten zich terugtrekken, nemen ze bijgevolg hun taal mee, is de redenering van Hübner.
Vermits het Engels, naast het Frans en het Duits, een van de drie officiële werktalen van de EU is, lijkt het echter weinig waarschijnlijk dat het zal geschrapt worden. Juridische experts gaan daar alvast niet van uit.

bron: Belga