Kenniscentrum betrekt burgers bij beslissing tot terugbetaling geneesmiddelen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om burgers te betrekken bij beslissingen voor de terugbetaling van geneesmiddelen. De studie kwam er op vraag van het Riziv, dat de methode zal invoeren op zijn procedure van de “onbeantwoorde medische behoeften”. In 2015 werd binnen het Riziv voor het eerst een lijst van “onbeantwoorde medische behoeften” opgesteld, voor aandoeningen die de levenskwaliteit ernstig aantasten of levensbedreigend zijn. Fabrikanten van geneesmiddelen die op die lijst staan, kunnen een tijdelijke marktvergunning en vergoeding krijgen, omdat het anders te lang zou duren vooraleer het nieuwe geneesmiddel op de markt zou komen en terugbetaald zou worden.
“Het jaarlijks samenstellen van die lijst is een complexe en zeer delicate oefening”, luidt het. De leden van de commissie moeten daarbij verschillende criteria afwegen, waaronder de impact op de levenskwaliteit en al bestaande behandelingen. Om daarbij ook een “prominente inbreng van burgers en patiënten” te krijgen, ontwikkelde het KCE op vraag van het Riziv een methode op basis van enquêtes bij burgers en eerdere studies. Daardoor wordt er bijvoorbeeld meer gewicht gegeven aan de impact van de ziekte op de levenskwaliteit en minder op de impact op de levensduur. Daarnaast wordt onder andere meer nadruk gelegd op het psychosociaal welzijn van de patiënt.
Het Kenniscentrum hoopt met de methode op termijn breder te gaan dan enkel de onbeantwoorde medische behoeften. “De methode wordt goed onthaald door het Riziv, dat al verklaarde ermee aan de slag te zullen gaan. Hopelijk wordt ze binnenkort ook uitgebreid naar alle terugbetalingsbeslissingen van medische behandelingen”, luidt het.
Op termijn zou het KCE een systeem willen waarbij patiënten, burgers, zorgverleners en andere actoren voorstellen kunnen doen voor de lijst, en niet enkel fabrikanten, de minister van Volksgezondheid en het Riziv-college, zoals de wet nu vastlegt. “De lijst is nu hoofdzakelijk gebaseerd op wat in de pijplijn van de farmaceutische industrie zit. Het is nu dus vooral een aanbodgestuurd systeem, waarbij onduidelijk is of deze geneesmiddelen ook beantwoorden aan de echte noden van patiënten”, klinkt het.

bron: Belga