“Britten zouden volgend jaar nog EU-voorzitterschap kunnen opnemen”

Britten zouden volgend jaar nog EU-voorzitterschap kunnen opnemen

Dat een meerderheid van de Britten bij referendum koos voor een Brexit betekent nog niet dat het Verenigd Koninkrijk nu al uit de EU is gestapt. De onderhandelingen over die uitstap zullen minstens twee jaar duren, zegt Vincent Dujardin, voorzitter van het Instituut voor Europese Studies van de Franstalige universiteit UCL. Er was voorzien dat de Britten in de tweede helft van 2017 het voorzitterschap van de EU zouden waarnemen, en dat zou nog steeds kunnen, meent Dujardin. “Over dat Brits voorzitterschap zijn al reserves geuit. Hoe kan een land dat over zijn vertrek uit de EU onderhandelingen voert de Europese Raad voorzitten en het Europese beleid coördineren?”, zegt Dujardin.

“In theorie verandert er met de Brexit niets. Het land behoudt zijn parlementsleden, zijn commissaris en rechters zolang er geen akkoord is over de uitstap. Het Verenigd Koninkrijk behoudt zijn rechten en plichten. Maar misschien dat er tijdens de onderhandelingen stemmen zullen opgaan om de Britten het voorzitterschap niet te laten waarnemen.”

De keuze van de Britten voor een Brexit zorgt voor een onuitgegeven situatie en voor een periode van economische en politieke onzekerheid. “De inzet is zo groot dat het onvoorzichtig zou zijn om nu al de lijnen te schetsen van het akkoord dat onderhandeld zal worden”, zegt Dujardin.

bron: Belga