Regering wil verlopen vergunning Uplace opnieuw geldig maken

Regering wil verlopen vergunning Uplace opnieuw geldig maken

“De Vlaamse regering wil de verlopen socio-economische vergunning van Uplace via een verdoken bepaling in het nieuwe decreet op de handelsvestigingen met terugwerkende kracht opnieuw geldig maken”. Dat zegt oppositiepartij sp.a. Vlaams parlementslid Katia Segers: “De vergunning van Uplace is in september 2015 verlopen, maar via een decreet dat donderdag in het Vlaams Parlement wordt gestemd, wil de regering die vergunning opnieuw activeren”. Segers spreekt van “wetgeving op maat van de vrienden, voor een megacomplex waar niemand in Vlaanderen nog voorstander van is”. In het decreet betreffende het integraal handelvestigingsbeleid, dat donderdag wordt gestemd in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement, voorzien N-VA, CD&V en Open Vld dat socio-economische vergunningen die op 1 juli 2014 nog geldig waren maar waarvan de vervaltermijn van 5 jaar inmiddels is verlopen, toch nog geldig blijven als er een procedure tegen loopt bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningenbetwistingen. “Dat betekent concreet dat de vergunning voor Uplace, die in september 2015 is verlopen, opnieuw geldig wordt”, aldus sp.a-politica Katia Segers.
Ondernemersorganisatie Unizo noemde de betrokken bepaling eerder al “het Uplace-achterpoortje” en “een artikel enkel en alleen op maat van Uplace”. Ook sp.a begrijpt niet waarom de partijen van de Vlaamse regering de vervallen vergunning opnieuw geldig wil maken. De Vlaamse socialisten dienen daarom een amendement in om de bepaling te schrappen uit het decreet.

bron: Belga