Minister Peeters onderzoekt extra maatregelen voor mantelzorgers

Minister Peeters onderzoekt extra maatregelen voor mantelzorgers

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) onderzoekt bijkomende maatregelen om mantelzorgers extra te ondersteunen. Dat heeft de vicepremier vandaag in de Kamer geantwoord op vragen van Anne Dedry (Groen) en Sonja Becq (CD&V). Zo komt er een grondige analyse van het gebruik en het effect van thematische verloven. Ook wordt nagegaan hoe de toekenning van zorgverloven beter tegemoet kan komen aan de mantelzorgsituaties en of de modaliteiten om tijdskrediet op te nemen, flexibeler kunnen.

Daarnaast houdt de minister de RVA-reglementering met betrekking tot zorgverloven tegen het licht en gaat hij na of die kan worden geactualiseerd worden in het licht van nieuwe woonvormen. Tot slot wordt onderzocht of verlof om dringende redenen kan gelden voor omschreven mantelzorgsituaties.

Minister Peeters benadrukte dat de regering haar verantwoordelijkheid al heeft genomen voor de mantelzorgers. Zo verwees hij naar de 48 maanden vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor werkloze mantelzorgers. In zijn plan rond werkbaar en wendbaar werk voorziet Peeters een uitbreiding van het palliatief verlof met één maand en een uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek familielid met drie maanden.

bron: Belga