Denktank legt blauwdruk voor goedkopere medicijnen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) hebben vier toekomstscenario’s voor betaalbare geneesmiddelen uitgedacht. Test-Aankoop eist tegelijkertijd meer transparantie van de farma-industrie.

In economisch moeilijke tijden staat de gezondheidszorg mee onder druk. Door de hoge prijs van nieuwe geneesmiddelen worden beleidsmakers voor lastige morele dilemma’s gesteld. Ofwel spreken zij een budget aan dat voor andere behoeften was bedoeld, ofwel weigeren zij de terugbetaling van een geneesmiddel dat de overlevingskansen of de levenskwaliteit van patiënten kan verbeteren.

Een internationale denktank, bestaande uit experten van het KCE en het ZIN, zocht samen met academici, zorgverleners en instanties uit de medische sector naar oplossingen. De werkgroep stelde een aantal, zogezegd ‘onwrikbare kenmerken’ van het huidige systeem, in vraag. Zo wordt de privatisering van de resultaten en ontwikkelingen uit onderzoek, dat aan de basis met belastinggeld werd gefinancierd, aan de kaak gesteld. Rode draad in de toekomstscenario’s: patiënt en burger staan centraal bij de controle over de toegang tot de geneesmiddelen. Deze worden als een publiek goed beschouwd en horen dus voor iedereen, zonder onderscheid, toegankelijk te zijn, aldus het KCE.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop deelt de mening van de denktank en lanceert een petitie met de eis dat de farmaceutische sector transparant is over de kosten die aan de basis liggen van de vraagprijzen van hun geneesmiddelen. “De industrie schermt met hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling, maar hoeveel de ontwikkeling van een nieuw middel écht heeft gekost, mag niemand weten”, klinkt het.

Foto Pixabay