Stad Antwerpen wil zones 30 “herkenbaarder” maken om naleving te verbeteren

Stad Antwerpen wil zones 30 "herkenbaarder" maken om naleving te verbeteren

Om ervoor te zorgen dat bestuurders de snelheidslimiet in zones 30 beter zouden naleven, is de stad Antwerpen gestart met het “herkenbaarder” maken van de zones. Naast de wettelijke 30 km-zoneborden komen er gekleurde grondstickers en masten met extra waarschuwingsborden aan de toegang tot de zones. Binnen de zones zal de stad bovendien nog op regelmatige afstand grondschilderingen aanbrengen ter herinnering. De stad Antwerpen wil tegen 2018 overal op haar grondgebied grote, aaneengesloten zones 30 creëren om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in woonwijken te vergroten. Alle woongebieden binnen de grote verkeersassen zijn of worden ingericht als een zone 30. De naleving daarvan laat echter te wensen over waar de weginfrastructuur onvoldoende is aangepast en de aandacht van de weggebruiker te weinig op de snelheidsbeperking wordt gevestigd.

Antwerpen heeft daarom nu enkele ontwerpprincipes klaar die zullen gevolgd worden bij elke inrichting van een zone 30. Verder vraagt de stad aan haar districten om op hun beurt te investeren in voetpaduitstulpingen en een verkeersplateau bij de toegangen van de zones. Om de extra kwetsbaarheid van schoolomgevingen een grotere zone 30 te blijven aanstippen, zal de stad daar grondstickers voorzien met het gevaarsbord A23 – dat duidt op een plaats waar veel kinderen komen – en een vlaggenmast aan de schoolpoorten.

“De stad en haar districten zullen ook blijven investeren in snelheidsremmende maatregelen zoals verkeersplateaus, rijbaankussens, asverschuivingen enzovoort”, zegt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “Zo kunnen we de geldende snelheidslimiet ook fysiek afdwingen.”

bron: Belga