“Enkel parlementaire onderzoekscommissie kan klaarheid brengen over Optima Bank”

Enkel parlementaire onderzoekscommissie kan klaarheid brengen over Optima Bank

Jeroen Piqueur, hoofdaandeelhouder van Optima Bank, is ervan overtuigd dat enkel een parlementaire onderzoekscommissie met alle betrokken partijen duidelijkheid zal brengen. Dat zegt hij in een persbericht, zonder verdere toelichting te willen geven. “Het is de enige manier om alle facetten van het faillissement van Optima Bank aan het licht te brengen”, klinkt het. Maar volgens Piqueur probeert men nu reeds dit onderzoek te fnuiken door het te beperken tot een verhoor van de toezichthouders FSMA en NBB. “Dat is op zich veelzeggend. Of is men bang voor wat er zou kunnen komen bovendrijven?”. Volgende woensdag organiseert de Kamercommissie Financiën een hoorzitting met de vorige en huidige gouverneur van de Nationale Bank. Die laatste, Jan Smets, acht Piqueur verantwoordelijk voor het faillissement, liet hij vorige week nog weten.

Piqueur beklemtoont nog eens “dat hij zelf alle mogelijke medewerking zal verlenen aan eender welk onderzoek”.

bron: Belga