230.000 bijkomende jobs in België over periode 2016-2021

230.000 bijkomende jobs in België over periode 2016-2021

Over de periode 2016-2021 zullen in België bijna 230.000 bijkomende jobs gecreëerd worden, beduidend meer dan tijdens de voorgaande zes jaar. Dat blijkt uit de economische verwachtingen van het Federaal Planbureau. De werkloosheidsgraad in de klasse onder 50 jaar zal aan het eind van die periode uitkomen onder de bodemniveaus van de voorbije decennia. Het aantal werkenden in de marktdiensten zou toenemen met 242.500, ondanks een aanzienlijk kleinere toename in de dienstenchequetak. Bij de overheidsadministratie en het onderwijs zou de werkgelegenheid dan weer dalen met 4.700 en in de industrie met 4.400 mensen. De daling in de industrie zou daarmee wel veel minder fors zijn dan in het recente verleden.

De werkgelegenheidsgraad zou stijgen van 67,2 procent in 2015 tot 69,2 procent in 2020 en 70,0 procent in 2021, met een aanzienlijke toename in de categorie van 55 tot 64 jaar. De doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent voor België tegen 2020 zal volgens het Planbureau niet gehaald worden.

Op korte termijn zal de bevolking op arbeidsleeftijd toenemen, voornamelijk ten gevolge van de vluchtelingencrisis, om vanaf 2019 te krimpen, wanneer de impact van de vergrijzing het overneemt.
Het aantal werklozen zou dit jaar dalen met 23.400. Tussen 2017 en 2019 zou de daling van de werkloosheid in België beperkt blijven, maar vanaf 2020 zou ze aanzienlijk versnellen. De werkloosheidsgraad in de klasse onder 50 jaar zou in 2021 uitkomen op 9,4 procent, of lager dan de bodemniveaus die geobserveerd werden in conjunctureel gunstige periodes tijdens de voorbije decennia.

bron: Belga