Raad van State heeft kritiek op detentie van migrantenkinderen

Raad van State heeft kritiek op detentie van migrantenkinderen

De manier waarop migrantenkinderen worden opgesloten in gesloten centra botst op kritiek van de Raad van State. Ook de mogelijkheid om één gezinslid (vaak de vader) op te sluiten in zo’n centrum kan voor de Raad van State niet door de beugel. Dat blijkt uit een arrest van het administratief rechtscollege. Acht organisaties die zich hadden verzet tegen een kb uit 2014, waaronder Unicef België en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, reageren tevreden op het arrest. Eigenlijk verbiedt de wet het opsluiten van kinderen in gesloten centra. Er zijn wel uitzonderingen, maar dan moet de detentieplaats “aangepast zijn aan de noden voor gezinnen met minderjarige kinderen”. Dat maakt dat gezinnen in afwachting van hun verwijdering van het grondgebied in een eigen woning of in een ‘terugkeerwoning’ moeten kunnen verblijven. De voorwaarden om in zo’n woning te mogen verblijven worden vastgelegd in overleg tussen het gezin en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

In september 2014 keurde de toenmalige regering daarover een koninklijk besluit goed. Eén van de voorwaarden voor het gezin is de medewerking aan de voorbereiding van de terugkeer. Wanneer een gezin die voorwaarden niet naleeft, kan het hele gezin of één gezinslid worden opgesloten.

Tegen dat kb gingen de acht organisaties in beroep bij de Raad van State omdat het volgens hen de fundamentele rechten van kinderen zou schenden. Volgens die organisaties geeft de Raad van State hen daarin gelijk. Zo noemt de Raad van State het vasthouden van één gezinslid in een gesloten centrum “een disproportionele inmenging in het gezinsleven”.

“De Raad van State zegt in het arrest zelfs dat ze in deze maatregel niets minder ziet dan het ‘gijzelen’ van een familielid om te verzekeren dat de rest van het gezin zal meewerken aan de terugkeer”, klinkt het. Ook doet de regering niets aan de verplichtingen om gesloten centra aan te passen aan de noden van gezinnen.

Volgens de organisaties betekent het arrest van de Raad van State dat “migrantenkinderen of hun gezinnen niet meer mogen opgesloten worden in gesloten centra”. “We zijn dan ook verheugd dat de Raad van State de Belgische Staat heeft herinnerd aan fundamentele rechten op gezinsleven en het recht van een kind om te leven in aangepaste omstandigheden”, besluiten de organisaties.

bron: Belga