Nog geen consensus over langere administratieve aanhouding

Nog geen consensus over langere administratieve aanhouding

Over de verlenging van de administratieve aanhouding bestaat nog steeds geen eensgezindheid tussen de Kamerfracties. Verschillende voorstellen die in uiteenlopende richting gaan, liggen op tafel, maar de broodnodige tweederdemeerderheid laat op zich wachten. Na de aanslagen in Parijs kondigde de regering een reeks maatregelen aan die de strijd tegen terrorisme en radicalisering moest opdrijven. Eén daarvan was de verlenging van de administratieve aanhoudingsduur naar 72 uur in geval van terrorisme. Het gaat om de periode waarin iemand van zijn vrijheid kan worden beroofd zonder tussenkomst van een onderzoeksrechter.

Om die verlenging mogelijk te maken, is een herziening van de Grondwet nodig. Dat betekent een tweederdemeerderheid, met andere woorden: steun van de oppositie. Meerderheidspartijen MR, N-VA, CD&V en Open Vld dienden in december een voorstel in waarin de termijn tot 72 uur kan worden opgetrokken in de gevallen die door de wet worden voorzien.

Probleem is dat de hoorzittingen die over het voorstel werden georganiseerd, duidelijk maakten dat lang niet alle experts en mensen van op het terrein, warmlopen voor de termijn van 72 uur. De hoorzittingen liggen intussen al lang achter de rug, maar sindsdien blijft het stil over het thema.

Tot deze ochtend. “We hebben bijna een tweederdemeerderheid in het parlement gevonden”, stelde minister van Buitenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op de RTBF-radio. In Le Soir zegt MR-fractieleider Denis Ducarme dan weer dat er sprake is van “radicale” tegenstand vanwege de oppositie.

Die uitval valt niet in goede aarde bij oppositiepartij cdH. Die partij diende zelf een voorstel in om een verlenging met 24 uur mogelijk te maken, plus 24 bijkomende uren in geval van terrorisme. “Ik vraag een minimum aan intellectuele eerlijkheid. Er hebben vergaderingen plaatsgevonden met de regering en sindsdien hebben we al weken niets meer gehoord, terwijl we ons bereid hebben getoond de regering te steunen in de strijd tegen terrorisme”, reageert fractieleidster Catherine Fonck.

bron: Belga