Gerechtelijke aanpak ‘foreign fighters’ belangrijkste prioriteit

Gerechtelijke aanpak 'foreign fighters' belangrijkste prioriteit

Het College van procureurs-generaal, dat bevoegd is voor de uitwerking en de coördinatie van het strafrechtelijk beleid, schuift de gerechtelijke aanpak van ‘foreign fighters’ (teruggekeerde terroristen) naar voren als de belangrijkste prioriteit. De andere vier prioritaire criminaliteitsfenomenen omvatten cybercrime, mensenhandel en mensensmokkel, intrafamiliaal en seksueel geweld, en financiële fraude. De bijzondere aandacht voor terrorisme is geen verrassing na de aanslagen de voorbije jaren. “De aanslag die ons land trof op 22 maart 2016 en de eerste resultaten van de verschillende lopende onderzoeken tonen aan hoe belangrijk deze problematiek is. De bestrijding en preventie van terrorisme en radicalisme verdient daarom op elk beleidsniveau de nodige aandacht”, stelt het jaarverslag van het College van procureurs-generaal.

De kadernota integrale veiligheid en het nationaal politioneel veiligheidsbeeld maakten van de thema’s al een prioriteit. “De kadernota stelt een combinatie voor van het preventiebeleid van de deelstaten, het actieplan ‘Radicalisme’ en het 12-puntenplan van de federale regering. Deze laatste twee geven ook bijzondere aandacht aan het fenomeen van de foreign fighters. Het openbaar ministerie kan binnen het opsporings- en vervolgingsbeleid aan deze problematiek bijdragen”.

Het College van procureurs-generaal zal in een omzendbrief de gerechtelijke aanpak van de ‘foreign terrorist fighters’ voorschrijven en zal ook de omzendbrief over de aanpak van terrorisme herzien. Er komen ook nieuwe richtlijnen voor de bijzondere opsporingsmethoden zoals observatie en infiltratie.

bron: Belga