Belgische delegatie legt krans neer aan de Bataclan in Parijs

Belgische delegatie legt krans neer aan de Bataclan in Parijs
Belgische delegatie legt krans neer aan de Bataclan in Parijs

Een delegatie van de onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel en Zaventem is op werkbezoek in Parijs. Er werd gestart met een eerbetoon aan de terreurslachtoffers in Frankrijk. Nadien zullen de commissarissen enkele Franse experts ontmoeten, onder wie de bekende procureur François Molins. Afsluiten doen ze bij de Franse onderzoekscommissie in de Assemblée Nationale, die stilaan haar onderzoek naar de aanslagen van 13 november afrondt. “We zullen deze strijd tegen terreur enkel winnen door samen te werken. Samen werken tussen landen onderling, zoals Frankrijk en België”, beklemtoonde commissievoorzitter Patrick Dewael tijdens een korte ceremonie aan concertzaal Bataclan, waar op 13 november 89 van de 130 doden vielen. “Met een gezamenlijk gerechtelijk onderzoek, met onze beide parlementaire onderzoekscommissies. Maar ook door samen te werken op Europees niveau. Met een doorgedreven uitwisseling van inlichtingen, met het gezamenlijk beheer van de buitengrenzen, met meer politiesamenwerking.”

Dewael riep op om onze waarden en ideeën samen te blijven verdedigen en uit te dragen. “De waarden die ons verbinden, zijn zo veel krachtiger dan die dodelijke haat. Onze democratie en rechtsstaat, onze vrijheid van meningsuiting, ons recht op zelfbeschikking, onze gelijkheid van man, vrouw en holebi’s, onze godsdienstvrijheid en scheiding van geloof en staat, onze tolerantie en solidariteit.”

De liberaal wees tot slot op de nood aan een inclusief en emanciperend beleid. Enkel zo kunnen we de voedingsbodem voor terreur wegnemen, besloot hij. “En we moeten als parlementen alles in het werk stellen om de veiligheid te verzekeren, zonder onze rechtsstaat en democratie zelf op de helling te plaatsen.”

Bron: Belga