Optima Bank – Luc Van den Bossche wast handen in onschuld

Optima Bank - Luc Van den Bossche wast handen in onschuld

Voormalige socialistisch minister Luc Van den Bossche is ervan overtuigd dat in de periode dat hij bij Optima Bank actief was, het directiecomité “geen onregelmatigheden” heeft begaan. Dat zegt hij in een schriftelijke mededeling, waarin hij ook ontkent gebruik te hebben gemaakt van zijn kennissenkring ten voordele van Optima of zijn aandeelhouders. Van den Bossche, jarenlang CEO van Optima Bank, kwam in het oog van een mediastorm terecht na het faillissement van Optima. Commentatoren stelden zich vragen bij de rol van het voormalige socialistisch kopstuk in het debacle rond de omstreden Optima-topman Jeroen Piqueur. “Een vervelend perceptieprobleem”, liet sp.a-voorzitter John Crombez zich ontvallen.

In zijn mededeling verdedigt Van den Bossche zich tegen de kritiek. “Vanzelfsprekend neem ik mijn verantwoordelijkheid, die deze is van het collegiale directiecomité, voor de periode dat ik een mandaat vervulde voor Optima Bank (Van den Bossche was van 2011 tot begin 2015 CEO van de bank, red.). Het is mijn overtuiging dat er in die periode door het directiecomité geen onregelmatigheden begaan zijn”, klinkt het.

Van den Bossche reageert ook op de kritiek dat de laatste jaren veel geld uit de bank is weggesluisd. Hij legt uit dat de “outsourcing” die gebeurde naar de moedermaatschappij van Optima Bank “geen vorm van dividend dat zijn naam niet noemde” was, maar wel degelijk een betaling voor prestaties die door de moedermaatschappij werden geleverd aan dochter Optima Bank. “Prestaties die onder andere op vlak van marketing, commerciële strategie en communicatie geleverd werden omdat de in de groep bewezen competenties aanwezig waren waar Optima Bank nood aan had en waarover zij zelf niet beschikte.”

Op het einde van zijn mededeling zet Van den Bossche zijn vroeger partij uit de wind. “Ik heb ervoor gekozen om, wanneer ik de politiek verliet midden 2003, dit op zeer consequente wijze te doen. Zo heb ik sindsdien geen enkele vergadering noch bijeenkomst van de sp.a bijgewoond. En vanzelfsprekend heb ik op geen enkele wijze gebruik gemaakt van mijn kennissenkring om welk voordeel dan ook voor Optima, noch voor zijn aandeelhouders, te bekomen”, luidt het.
Van den Bossche zegt dat hij zijn “volledige medewerking” zal verlenen aan elk onderzoek. “Overigens ben ik zelfs vragende partij dat alles wordt uitgeklaard in de grootste openheid.”

bron: Belga