Aantal studiebewijzen via middenjury neemt toe

Aantal studiebewijzen via middenjury neemt toe

Vorig jaar hebben 1.087 kandidaten een studiebewijs behaald via de Examencommissie secundair onderwijs, de vroegere middenjury. Dat waren er veertien procent meer dan in 2014, zo citeert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uit het jaarverslag van de Examencommissie 2015. Ook het aantal inschrijvingen nam vorig jaar toe. Vooral jongeren die schoolmoe zijn, niet gemotiveerd of een C-attest kregen, schreven zich in bij de Examencommissie. Bijna zes op de tien deelnemers kwamen uit het beroepsonderwijs. Alles samen waren er vorig jaar 4.539 ingeschreven kandidaten, een stijging met zestien procent ten opzichte van een jaar voordien.

De helft van de kandidaten slaagt erin een getuigschrift of diploma te halen binnen de vijftien maanden nadat ze een informatiesessie hebben gevolgd. Een derde van de kandidaten volgde een jaar geleden nog les in een secundaire school. Dat toont volgens minister Crevits aan dat de Examencommissie steeds dichter aanleunt bij de reguliere schoolloopbaan. Achtenzestig procent van de kandidaten zegt tevreden tot uiterst tevreden te zijn over de werking van de commissie.

Minister Crevits vindt het positief dat steeds meer jongeren het belang zien van een diploma secundair onderwijs. “Iedereen een kwalificatie doen halen op school, moet wel de norm blijven”, benadrukt ze.
De minister noemt het ook een signaal dat steeds meer jongeren zich inschrijven op een school en tegelijk deelnemen aan de examens via de Examencommissie. “We stellen vast dat er vraag is naar meer flexibele trajecten of trajecten op maat”. Hier en daar bieden scholen die al aan, maar het is nog niet ingeburgerd. “We geloven dat daar een toekomst voor is, niet alleen voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar ook voor bv. leerlingen die sneller een kwalificatie willen behalen, meer uitdaging zoeken.”

bron: Belga