Sabotage spoor lijkt specialistenwerk

Sabotage spoor lijkt specialistenwerk

De verbrande kabels die het spoorverkeer rond Brussel ernstig verstoren, lijken het werk te zijn van een kenner of toch iemand die zich goed geïnformeerd heeft over de werking van het spoor. Dat stelt Belga ter plaatse vast. Een twintigtal technici is er druk in de weer. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft “erg sterke vermoedens” dat iemand moedwillig de kabels in brand heeft gestoken aan het spoor ter hoogte van de brug aan de Veeweidekaai in Anderlecht. De daders moeten het deksel van een kabelgoot hebben verwijderd, gelegen tussen de sporen. Bovendien kozen ze een strategische plek op de drukke spoorlijn tussen Gent en Brussel.

Door de sabotage kon het sein even verderop niet meer functioneren. Dat veroorzaakte een gevaarlijke situatie, waardoor de verkeersleiding moet beslissen het treinverkeer te onderbreken. Infrabel heeft een klacht ingediend tegen onbekenden en het parket onderzoekt de zaak, maar heeft nog niet bevestigd dat er sabotage in het spel is. Beelden van een bewakingscamera in de buurt worden onderzocht.

Technici van Infrabel zijn ter plekke om de hinder te herstellen. Ook de politie is ter plaatse. Het treinverkeer ondervindt sterke hinder, met soms vertragingen van meer dan een uur. Volgens Thomas Baeken van Infrabel trachten ze tegen de avondspits één spoor vrij te krijgen, maar het is niet zeker of dat zal lukken. Ondertussen wordt het treinverkeer omgeleid.

bron: Belga