Ook onder zorgpersoneel nog misvattingen over griepvaccin

Ook onder zorgpersoneel nog misvattingen over griepvaccin

Ook onder zorgverleners bestaan er nog misvattingen over het griepvaccin. Het personeel dat zich niet laat vaccineren, is minder overtuigd van de werking en het nut van het vaccin en denkt soms, ten onrechte, dat men zelf de griep kan krijgen van het vaccin. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek bij meer dan 5.000 gezondheidswerkers. Naar schatting de helft van het personeel in de ziekenhuizen en woonzorgcentra laat zich jaarlijks al vaccineren tegen griep. De Vlaamse overheid wil dat aantal tegen 2020 verhogen tot 80 procent. Door zich te laten vaccineren, kunnen zorgverleners vermijden de griep over te dragen naar patiënten. Daarom voert men ook campagnes om de vaccinatie aan te moedigen.
Het agentschap Zorg en Gezondheid ging op zoek naar wat de drijfveren en eventuele barrières zijn bij zorgverleners om zich te laten vaccineren. Dat verliep via een online enquête die is ingevuld door 5.141 zorgverleners.
Uit de resultaten blijkt dat zorgverleners zich vooral laten vaccineren omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze op die manier zichzelf, de patiënten en hun familie beschermen. Om meer zorgverleners aan te sporen zich te laten vaccineren, blijken vooral aansporingen van leidinggevenden en vaccinatiemomenten op de werkvloer een belangrijke hefboom.
Maar er blijken ook nog steeds hindernissen te overwinnen. Zo zijn er nog steeds zorgverleners die zich liever niet laten vaccineren omdat ze minder geloven in de werking en het nut van het vaccin om patiënten te beschermen tegen griep. “Ook blijken er hardnekkige mythes en vooroordelen over het griepvaccin te leven (bv. griep is niet gevaarlijk, vaccins verzwakken de natuurlijke afweer). Vooral de foutieve stelling ‘ik krijg griep van het griepvaccin’ werd vaak aangeduid (zowat 40 procent door niet-gevaccineerden”, luidt het.
Het agentschap Zorg en Gezondheid plant een vervolgonderzoek om na te gaan wat voorzieningen concreet kunnen doen om de vaccinatiegraad bij hun personeel te verhogen.

bron: Belga