Comité P vindt dat Mechelse politie info over Abdeslam meteen had moeten overmaken

Comité P vindt dat Mechelse politie info over Abdeslam meteen had moeten overmaken

De Mechelse politie had de tip die mogelijk kon leiden tot terreurverdachte Salah Abdeslam meteen moeten doorspelen aan het parket of de onderzoeksteams. Dat is wel het minste wat van de politie verwacht kan worden, oordeelt het Comité P in zijn rapport over de veelbesproken zaak. Conclusies trekt het Comité P in het rapport niet, zo vernam Belga bij verschillende bronnen. Ook van aanbevelingen is geen sprake. Wel stelt het Comité P zich ter beschikking van de parlementaire onderzoekscommissie, zoals afgesproken na de heisa over een ander rapport rond de aanslagen in Parijs.

Niettemin spreekt het Comité P duidelijke taal. “In de context van de opsporing van Salah Abdeslam is het minste wat men kan verwachten van een politiebeambte die informatie leest met de vermelding van de naam Salah Abdeslam, dat hij direct contact opneemt met de verantwoordelijke magistraat of de onderzoekers, los van de vraag of de informatie betrouwbaar is of niet”, luidt het.

Ter herinnering: kort na de aanslagen in Brussel lekte uit dat bij de Mechelse politie sinds december 2015 een rapport bestond met mogelijk cruciale informatie over het schuiladres van Abdeslam. Het rapport legde de link tussen Abdeslam en diens neef Aberkane.

Met het rapport werd echter niets gedaan. Korpschef Yves Bogaerts zou het on hold gezet hebben, naar eigen zeggen omdat de tip onbetrouwbaar was. Al zou ook sprake zijn van een conflict met Hamid A., de inspecteur die de informatie binnenkreeg. De info kwam in elk geval niet in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie terecht.

Dat had wel degelijk moeten gebeuren, oordeelt het Comité P. Het comité dat de politiediensten controleert, spreekt volgens bronnen van een “starre houding” van de korpschef en vindt dat te veel aandacht werd gevestigd op de weigering van de betrokken inspecteur om zijn bron prijs te geven, eerder dan op de inhoud.

Het parket werd uiteindelijk wel ingelicht, maar vooral over de manier waarop de informatie werd ingewonnen. Bovendien had dat de invoering in de algemene databank van de politie niet mogen tegenhouden, aldus nog het Comité P.

bron: Belga